Ubytovací řád

Šťastná Samota

Obchodní korporace ŠŤASTNÁ SAMOTA s.r.o., se sídlem na adrese V Přístavu 1585/12,
170 00 Praha 7, registrována pod identifikačním číslem 03841171 (společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 238623), (dále jen jako „Ubytovatel“), která je provozovatelem ubytování v soukromí venkovského typu v zemědělské usedlosti a objektu pro rodinnou rekreaci na adrese Braštice 9, 257 53 Vrchotovy Janovice (dále jen jako „Šťastná Samota“) na straně jedné a fyzická či právnická osoba (dále jen jako „Objednatel“) objednávající u Ubytovatele ubytování v soukromí pro sebe či jiné osoby (dále jen „Hosté“) na straně druhé, uzavřeli smlouvu o ubytování, jejíž nedílnou součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky odkazující na tento Ubytovací řád, který se zavazují Hosté dodržovat.

 

PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

Ubytování je poskytováno formou ubytování v soukromí. V průběhu pobytu ve Šťastné Samotě není Hostům trvale k dispozici personál Ubytovatele, tento však může být ve Šťastné Samotě za účelem zajištění provozu a údržby v určitý čas přítomen. V takovém případě bude v maximální možné míře respektováno soukromí a klid Hostů.

Stravování ze strany Ubytovatele není poskytováno.

Doprava na Šťastnou Samotu je individuální. Parkování motorových vozidel je umožněno na parkovací ploše umístěné v areálu Šťastné Samoty. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.

Přihlášení k ubytování je možné nejdříve od 16:00 hodin prvního dne termínu ubytování stanoveného v rezervaci, není-li dohodnuto jinak.

Odhlášení z ubytování musí proběhnout nejpozději do 10:00 hodin posledního dne termínu ubytování stanoveného v rezervaci, není-li dohodnuto jinak.

Šťastná Samota může ubytovat pouze Hosty, kteří se po příjezdu řádně zaevidují podle platných právních předpisů. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny.

Ubytovatel neodpovídá za věci vnesené Hosty do Šťastné Samoty. Za škody na zdraví a majetku Hostů, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech Šťastné Samoty, nenese Ubytovatel žádnou odpovědnost.

 

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH HOSTŮ

Hosté mají právo užívat prostory vyhrazené k ubytování včetně společných prostor a zahrady a využívat služby s tím spojené.

V pokoji nebo společenských prostorách není dovoleno přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

V objektu Šťastné Samoty, zejména na pokojích, není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká adaptérů pro notebooky a mobilní telefony a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky apod.). 

Ubytování je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami. Hosté jsou povinni dbát platných protiepidemických nařízení v souvislosti s pandemií COVID-19.

Ve všech vnitřních prostorách Šťastné Samoty je přísně zakázáno kouření. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokojích či vnitřních prostorách Šťastné Samoty opravňuje Ubytovatele, aby Objednateli naúčtoval smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za vyčištění pokoje či prostor Šťastné Samoty. Kouření je možné pouze ve venkovních prostorách v místech k tomu vyhrazených. Odhazování nedopalků mimo popelníky umístěné ve vyhrazených místech je přísně zakázáno.

Ve všech vnitřních prostorách všech budov Šťastné Samoty, s výjimkou krbu v hlavní obytné části, je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

V rámci ubytování v Šťastné Samotě není dovoleno jakékoli rasistické, násilnické, xenofobní, obscénní či jinak nezákonné chování.

Využití Šťastné Samoty k politickým, propagandistickým či náboženským účelům bez souhlasu Ubytovatele není dovoleno.

Pořizování jakýchkoli audiovizuálních záznamů ze Šťastné Samoty ke komerčním účelům bez souhlasu Ubytovatele není dovoleno.

V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu.

Šťastná Samota je předána bez závad, pokud Host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil Ubytovateli.

V případě hrubého porušení Ubytovacího řádu má Ubytovatel právo ukončit pobyt Hostů před uplynutím sjednané doby.

 

KLÍČE

Při příjezdu obdrží Hosté dvě sady univerzálních klíčů. Na prvním svazku se nachází univerzální klíč, který odemyká vstup od hlavní obývací místnosti i zimní zahrady a obou vchodových branek. Vetší černý ovladač otevírá hlavní vjezdovou bránu. Na druhém svazku pak jen univerzální klíč. Na Šťastné Samotě je bezpečno, ale i tak prosíme Hosty, aby při odchodu na vycházku či odjezdu na výlet a na noc zavřeli bránu a všechny dveře zamkli.

V případě ztráty univerzálního klíče bude požadována úhrada 500,- Kč, v případě ztráty ovladače od vjezdové brány bude požadována úhrada 1 000,- Kč. 

Klíče od pokojů se nachází přímo ve dveřích jednotlivých pokojů.

 

DĚTI

Šťastná Samota je skvělým místem pro děti, ale je třeba, zejména u těch menších, dbát na jejich bezpečnost, jde o rozlehlou usedlost s řadou zákoutí. Z bezpečnostních důvodů není proto vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách Šťastné Samoty. Host – dospělá osoba – nese plnou odpovědnost za nezletilé dítě a případné škody způsobené dítětem. Mimořádnou pozornost je třeba věnovat, bazénu a vodním plochám jezírek. Do stodoly je dětem vstup přísně zakázán. Pro nejmenší děti je ve Šťastné Samotě k dispozici dětská postýlka s kompletním povlečením, dětská sedačka, schůdky, vanička a nočník.

 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Ubytování domácích mazlíčků je možné po předchozím oznámení Ubytovateli. V hlavní obytné místnosti je připraven jeden psí pelíšek a misky. Povinností Hosta je po čtyřnohých mazlíčcích uklízet hromádky.

 

STODOLA

Ve stodole si můžete je k dispozici dřevo, grilovací náčiní, stůl na stolní tenis a další hry. Je možné zde také odložit tříděný odpad do doby, než bude odvezen. Stodola slouží jako sklad, je proto dovoleno se v ní zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou. Není dovoleno používat zahradní stoje a nářadí ve stodole umístěné. Dětem je vstup do stodoly přísně zakázán.

 

ODPAD

Ve Šťastné Samotě třídíme odpad. V obytné části jsou oddělené nádoby na komunální odpad (pod dřezem kuchyňské linky) a plasty a papír (vedle kuchyňské linky). Prosíme Hosty, aby odpadkové koše vykládali jednorázovými pytli na odpadky, které se nachází pod dřezem kuchyňské linky. Hosté jsou povinni z hygienických důvodů komunální odpad pravidelně a dále při ukončení pobytu odvážet do kontejneru umístěného na odbočce na nezpevněnou cestu vedoucí k Šťastné Samotě (u Kamenného rybníka). Papírový a plastový odpad stačí umístit do barevně označených popelnic ve stodole. Popel (musí být vychladlý) se umísťuje do označené nádoby vedle stodoly.

 

HLAVNÍ OBYTNÁ MÍSTNOST

V hlavním obytném prostoru je propojena kuchyň, jídelna a dvě obývací části. Jedna z nich je čistě relaxační – Hostům je volně k dispozici knihovna s krbem. Druhý obývací prostor se nachází v patře nabízí volné využití velkoplošné televizí televize s příjmem programů Skylink a Astra, Apple TV, Netflix, herní konzolí a hudebním systémem.

Zejména v letních měsících doporučujeme zavírat pečlivě vnitřní dveře mezí obytnou místností a zimní zahradou. Zimní zahrada se ze své podstaty chová jako skleník, to se projevuje zvýšenou vnitřní teplotou během slunečných dnů. Teplotu lze snížit otevřením dveří a střešních oken, ta jsou ovládána elektronicky pomocí vypínače. V případě deště se okna automaticky zavřou. Přesto prosíme, tato okna na noc a při odjezdu byla zavřena.

 

KRB

Použití krbu je dovoleno dle samostatných pokynů.

 

KUCHYŇ

K dispozici je špičkově vybavená kuchyň se spotřebiči Miele (indukční varná deska, wok panel, parní trouba s grilem, mikrovlnná trouba, ohřívač nádobí, dvě lednice s mrazákem, myčka nádobí), výrobník ledu, kávovar Nespresso. Součástí kuchyně jsou i všechny běžné drobné domácí spotřebiče a kuchyňské pomůcky výrobce WMF (varná konvice, mixer, kráječ zeleniny, smoothie mixér apod.), nádobí atd. Tablety do myčky se nachází pod dřezem.

 

POKOJOVÝ SERVIS

Postele jsou při příjezdu čistě povlečeny. Koupelny jsou vybaveny ručníky, župany, koupelovou kosmetikou a fény. K bazénu a na zahradu jsou připraveny bazénové ručníky.

 

PRANÍ PRÁDLA

Hostům je ve vyčleněné místnosti k dispozici pračka se sušičkou Miele, žehlička a žehlicí prkno. Prací prostředek v tabletách je umístěn v zásuvce mezi pračkou a sušičkou.

 

ÚKLID

Úklid je zajištěn po odjezdu Hostů, častější úklid však může být na přání zajištěn za příplatek. Pro vlastní drobný úklid jsou k dispozici v hlavní obytné místnosti základní úklidové pomůcky a prostředky.

 

INTERNET

Bezplatné Wi-Fi připojení k internetu v celém objektu je samozřejmostí. Heslo se nachází vedle hlavních vstupu do hlavní obytné místnosti.

 

BAZÉN

Filtrace bazénu funguje plně automaticky. Zastřešení bazénu prosíme mimo využití bazénu zavírat, aby do bazénu nespadly malé děti nebo se do něj nedostaly nečistoty, kryt navíc zajišťuje i ohřev vody.

 

ZAHRADA

Hosté jsou povinni se v zahradě chovat ohleduplně k zeleni. Vstupovat do záhonů není dovoleno.

 

GRILOVÁNÍ A OHNIŠTĚ

Šťastná Samota nabízí tři venkovní možnosti přípravy pokrmů, a to plynový gril, gril Ofyr a ohniště. Použití grilů je dovoleno dle samostatných pokynů. Ve všech případech jsou Hosté povinni dbát opatrnosti při práci s ohněm a horkými předměty. Dřevo, náhradní  nádoba s plynem a grilovací pomůcky se nachází ve stodole. Před odchodem od grilu Ofyr nebo ohniště musí být oheň zcela uhašen. Skladování horkého popela v jakémkoli vnitřním prostoru nebo blízkosti hořlavých předmětů a dřevin Šťastné Samoty je přísně zakázáno. Vychladlý popel je třeba umístit do kovové nádoby vedle stodoly. Rozdělávání ohně mimo ohniště a přemisťování grilů na jiná, než stanovená místa je přísně zakázáno.

 

OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČŮ

Hosté jsou povinni se při ovládání všech elektrických spotřebičů řídit návodem k obsluze. Návody k obsluze se nachází v kuchyňské lince.

 

ODJEZD HOSTŮ

Hosté jsou povinni před odjezdem v den ukončení pobytu umístit všechny předměty na původní místo (např. kuchyňské vybavení, nádobí apod.), vypnout všechny spotřebiče, zhasnout všechna světla a univerzální klíče a ovladač brány odevzdat osobně personálu. Pokud by opouštěli Šťastnou Samotu v brzkých ranních hodinách nebo personál nebyl přítomen, mohou být klíče po opuštění Šťastné Samoty a uzamčení všech jejích vchodových dveří a brány vhozeny do schránky umístěné u vjezdové brány.

 

ŠKODY

Objednatel odpovídá za jakoukoliv škodu, kterou způsobí na majetku Ubytovatele sám nebo kterou způsobí Hosté nebo jiné osoby, jimž Objednatel nebo Hosté umožnili do Šťastné Samoty přístup.

Objednatel je odpovědný za všechny škody způsobené jím, Hosty nebo jinými osobami, jimž Objednatel nebo Hosté umožnili do Šťastné Samoty přístup a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena Ubytovatelem.

Případné škody (včetně rozbitého nádobí apod.) jsou Hosté povinni nahlásit personálu nejpozději při odhlášení z ubytování.

 

Tento Ubytovací řád nabývá platnosti a účinnosti dne 15. 7. 2022.