Ubytovací řád

Šťastná Samota

 

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTŮ

Hosté mají právo užívat prostory vyhrazené k ubytování a venkovní prostory Šťastné Samoty včetně jejího vybavení a zařízení a využívat služby s tím spojené.

Hosté jsou povinni chránit vybavení a zařízení Šťastné Samoty proti poškození.

Hosté jsou povinni dbát bezpečné obsluhy přístrojů a zařízení ve Šťastné Samotě a řídit se návody k jejich obsluze.

Šťastná Samota je předána bez závad. Pokud Host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je povinen takovou skutečnost nahlásit bezodkladně Ubytovateli.

Hosté jsou povinni dodržovat čistotu v prostorách Šťastné Samoty.

Maximální počet Hostů ubytovaných ve Šťastné Samotě je 16. Do tohoto počtu se nezapočítávají děti do 6 let věku spící s rodiči na jedné posteli nebo v dětské postýlce. Toto omezení platí pro všechny vnitřní i vnější prostory Šťastné Samoty. Překročení maximálního počtu Hostů, než je shora uvedeno, opravňuje Ubytovatele, aby Objednateli naúčtoval smluvní pokutu ve výši ve výši 50 % celkové ceny za ubytování.

Hosté jsou povinni zajistit ochranu postelí a sedacích souprav před znečištěním dětmi, které dosud nejsou schopny udržovat osobní hygienu, případně domácími mazlíčky.

Hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných ve Šťastné Samotě. Z bezpečnostních důvodů mohou Hosté používat pouze elektrické spotřebiče v majetku Šťastné Samoty a dále takové, které slouží k jejich osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky atd.) a dále notebooky, tablety, mobilní telefony a obdobné drobné elektrické spotřebiče.

Ve všech vnitřních prostorách Šťastné Samoty je přísně zakázáno kouření. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokojích či vnitřních prostorách Šťastné Samoty opravňuje Ubytovatele, aby Objednateli v souvislosti s mimořádným úklidem naúčtoval smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. Kouření je možné pouze ve venkovních prostorách v místech k tomu vyhrazených a opatřených popelníky. Odhazování nedopalků mimo popelníky umístěné ve vyhrazených místech je přísně zakázáno.

Ve všech vnitřních prostorách Šťastné Samoty, s výjimkou krbu, je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

HRUBÉ PORUŠENÍ UBYTOVACÍHO ŘÁDU

Užívat prostory vyhrazené k ubytování a venkovní prostory Šťastné Samoty za účelem pořádání společenské akce (jako např. svatba, firemní akce, oslava apod.) je možné výhradně na základě výslovného souhlasu Ubytovatele a samostatné smlouvy s Ubytovatelem. Porušení tohoto ustanovení opravňuje Ubytovatele, aby Objednateli naúčtoval smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

Využívání venkovních prostor Šťastné Samoty pro stanování nebo využívání obytných přívěsů či karavanů v areálu Šťastné Samoty je zakázáno.  Porušení tohoto zákazu opravňuje Ubytovatele, aby Objednateli naúčtoval smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

V objektu Šťastné Samoty platí přísný zákaz ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky. Porušení tohoto nařízení opravňuje Ubytovatele, aby Objednateli naúčtoval smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Pořádání ohňostrojů a používání pyrotechniky navíc podléhá platným právním předpisům a nařízením celostátních, krajských nebo místních úřadů.

Hosté jsou povinni dodržovat noční klid v rozmezí od 22:00 a 6:00.

V rámci ubytování ve Šťastné Samotě není dovoleno jakékoli rasistické, násilnické, xenofobní, obscénní či jinak nezákonné chování.

Využití Šťastné Samoty k politickým, propagandistickým či náboženským účelům bez souhlasu Ubytovatele není dovoleno.

Uvádět adresu Šťastné Samoty jako místo svého podnikání nebo bydliště není dovoleno.

Pořizování jakýchkoli audiovizuálních záznamů ze Šťastné Samoty ke komerčním účelům bez souhlasu Ubytovatele není dovoleno.

KLÍČE A UZAMYKÁNÍ

Při příjezdu si Hosté vyzvednou dvě sady klíčů, které naleznou v bezpečnostní schránce u hlavní vjezdové brány do Šťastné Samoty. Každá sada obsahuje univerzální klíč, který odemyká vstupy do společenské místnosti, zimní zahrady, horní brány a obou vchodových branek a dálkový ovladač, který otevírá hlavní vjezdovou bránu a garáž.

Hosté jsou povinni i při krátkodobém odchodu ze Šťastné Samoty zavřít vjezdové brány, garážová vrata a všechny vstupní dveře do budov zamknout. Hosté jsou povinni zavírat garážová vrata vždy, pokud nejsou v garáži přítomni. Ve Šťastné Samotě je bezpečno, přesto je doporučeno v nočních hodinách zavřít vjezdové brány, garážová vrata a uzamknout všechny branky a vchodové dveře do budov.

Hosté jsou povinni předejít ztrátě klíčů, zabezpečit je proti odcizení, vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou ve Šťastné Samotě ubytovány a bezodkladně nahlásit Ubytovateli ztrátu nebo zneužití klíčů od Šťastné Samoty. V případě ztráty sady klíčů bude po Objednateli požadována úhrada ve výši 1.500 Kč. Tím není dotčeno právo Ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

 

VYTÁPĚNÍ

Vytápění a příprava teplé užitkové vody na Šťastné Samotě jsou řízeny automaticky systémem inteligentní domácnosti. Pro každou místnost je nastavena základní optimální teplota. Hosté mají možnost si tuto teplotu v každé jednotlivé místnosti upravit podle svých preferencí v rozsahu ± 3 °C prostřednictvím tabletu, který je umístěn na kuchyňské lince. Z důvodu úspor energie dojde po dobu otevření okna nebo dveří k vypnutí vytápění v dané místnosti.

 

DĚTI

Pro nejmenší děti je ve Šťastné Samotě k dispozici dětská postýlka s kompletním povlečením, dětská sedačka, schůdky, vanička a nočník.

 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Ubytování domácích mazlíčků je možné po předchozím oznámení Ubytovateli. Ve společenské místnosti je připraven jeden psí pelíšek a misky. Pobyt domácích mazlíčků v postelích a na čalouněném nábytku není dovolen. Povinností Hosta je po čtyřnohých mazlíčcích uklízet hromádky.

 

PARKOVÁNÍ VOZIDEL

Parkování motorových vozidel je umožněno v garáži a na parkovací ploše před ní. Parkování motorových vozidel mimo tato místa, např. na travnatých plochách, není dovoleno. Parkování je bezplatné.

 

ELEKTROMOBILITA

Hostům je za poplatek umožněno dobíjení elektrovozidel prostřednictvím wallboxu v garáži. Dobíjení vozidel jiným způsobem není dovoleno.

Hostům je umožněno bezplatné dobíjení elektrokol v garáži.

 

HRY

Stůl na stolní tenis a další hry pro využití Hosty se nachází v garáži. V patře společenské místnosti je Hostům k dispozici stolní fotbal. Stolní a karetní hry jsou uloženy v knihovně společenské místnosti. Hosté jsou povinni užívat hry tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení.

 

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST

Ve společenské místnosti je propojena kuchyň, jídelna a dvě obytné části. Jedna z nich je čistě relaxační s knihovnou s krbem. Druhý obývací prostor se nachází v patře a nabízí stolní fotbal, velkoplošnou televizí televizi a hudební systém.

Je doporučeno zavírat vnitřní dveře mezí obytnou místností a zimní zahradou. Zimní zahrada se ze své podstaty chová jako skleník, to se projevuje zvýšenou vnitřní teplotou během slunečných dnů a chladem v zimních měsících. Teplotu v zimní zahradě lze snížit otevřením dveří a střešních oken, ta jsou ovládána elektronicky pomocí vypínače. V případě deště se okna automaticky zavřou.

 

KUCHYŇ

Ve společenské místnosti je Hostům k dispozici kvalitně vybavená kuchyň (indukční varná deska, wok panel, parní trouba s grilem, mikrovlnná trouba, ohřívač nádobí, dvě lednice s mrazákem, myčka nádobí) a kávovar Nespresso. Součástí kuchyně jsou i všechny běžné drobné domácí spotřebiče a kuchyňské pomůcky (varná konvice, mixer, kráječ zeleniny, smoothie mixér apod.), nádobí, příbory atd. Tablety do myčky se nachází pod dřezem.

 

PRANÍ PRÁDLA

Hostům je ve vyčleněném prostoru společenské místnosti k dispozici pračka se sušičkou, žehlička a žehlicí prkno. Tablety do pračky se nachází pod dřezem.

 

POKOJOVÝ SERVIS

Postele jsou při příjezdu čistě povlečeny. Koupelny jsou vybaveny ručníky, koupelovou kosmetikou a fény.

 

ÚKLID

Šťastná samota je Hostům při příjezdu předána uklizená. Po odjezdu Hostů je zajištěn standardní úklid. Pro vlastní drobný úklid jsou k dispozici ve společenské místnosti základní úklidové pomůcky a prostředky. Úklid v průběhu pobytu může být zajištěn na přání za příplatek 5.000 Kč.

Venkovní údržba venkovních prostor Šťastné Samoty od sněhu a ledu není Ubytovatelem zajišťována. Ubytovatel neručí za případnou újmu na straně Hostů v této souvislosti.

 

INTERNET

Ve všech vnitřních prostorách Šťastné Samoty je k dispozici bezplatné Wi-Fi připojení k internetu.

 

POČÍTAČ

Ve společenské místnosti je Hostům přístupný počítač s tiskárnou připojený k internetu. Host není oprávněn instalovat na počítači jakékoli programové vybavení, ani měnit programové vybavení nebo nastavení programového vybavení, které je v počítači instalováno. Hosté nesmí zanášet do počítače nebo jeho prostřednictvím do sítě Internet počítačové viry a podobné algoritmy. Host nesmí žádnou formou přispívat k šíření právně napadnutelných informací pomocí sítě Internet. Host nesmí zneužívat systém pro neoprávněný přístup k cizím informačním zdrojům. Ubytovatel nenese žádnou odpovědnost za funkčnost telekomunikačních okruhů nebo přístupnost částí sítě Internet mimo lokální síť a za obsah informací uveřejňovaných prostřednictvím sítě Internet.

 

KRB

Použití krbu je dovoleno dle samostatných pokynů. Při požití krbu jsou Hosté povinni dbát opatrnosti při práci s ohněm a horkými předměty. Dřevo se nachází za stodolou, pomůcky pro podpal se nachází vedle krbu. Skladování horkého popela v jakémkoli vnitřním prostoru nebo blízkosti hořlavých předmětů a dřevin Šťastné Samoty je přísně zakázáno. Vychladlý popel je třeba umístit do označené kovové nádoby vedle garáže.

 

GRILOVÁNÍ A OHNIŠTĚ

Šťastná Samota nabízí dvě venkovní možnosti venkovní přípravy pokrmů, a to plynový gril a ohniště. Použití grilu je dovoleno dle samostatných pokynů. Při grilování jsou Hosté povinni dbát opatrnosti při práci s ohněm a horkými předměty. Dřevo se nachází za stodolou, náhradní nádoba s plynem a grilovací pomůcky se nachází v garáži. Skladování horkého popela v jakémkoli vnitřním prostoru nebo blízkosti hořlavých předmětů a dřevin Šťastné Samoty je přísně zakázáno. Vychladlý popel je třeba umístit do kovové nádoby vedle garáže. Rozdělávání ohně mimo ohniště a přemisťování grilu na jiná, než stanovená místa je přísně zakázáno.

 

ZAHRADA

Hosté jsou povinni se v zahradě chovat ohleduplně k zeleni. Vstupovat do záhonů není dovoleno. Zahrada je od jara do podzimu automaticky zavlažována. Noční osvětlení zahrady se spíná automaticky.

ODPAD

Ve Šťastné Samotě je tříděn odpad. Ve společenské místnosti jsou oddělené nádoby na komunální odpad (pod dřezem kuchyňské linky) a plasty a papír (vedle kuchyňské linky). V ubytovací části jsou nádoby na komunální odpad. Jednorázové pytle do odpadkových nádob se nachází pod dřezem kuchyňské linky.

Hosté jsou povinni z hygienických důvodů komunální odpad pravidelně a dále při ukončení pobytu odvážet do kontejneru umístěného na odbočce na nezpevněnou cestu vedoucí k Šťastné Samotě (u Kamenného rybníka).

Papírový a plastový odpad je třeba umístit do barevně označených popelnic v garáži.

Popel (musí být vychladlý) se umísťuje do označené kovové nádoby vedle garáže.

 

ODJEZD HOSTŮ

Hosté jsou povinni v den ukončení pobytu před odjezdem umístit veškeré vybavení na původní místo, nádobí, příbory a další kuchyňské vybavení umýt a uložit zpět do kuchyňské linky, odstranit všechny potraviny z kuchyně, lednic a mrazáků a odstranit odpad dle pokynů výše.

Hosté jsou dále povinni vypnout všechny spotřebiče, uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout všechna světla, zavřít všechna okna, uzamknout všechny vchodové dveře, branky, zavřít garážová vrata a brány a klíče umístit do schránky umístěné u vjezdové brány.